Algemene voorwaarden


 1. Algemeen
  Mimpi coaching is er voor meiden en vrouwen met autisme of een vermoeden er van. Mimpi coaching is in april 2019 opgericht door Dieske van Hal- Snelting. Mimpi coaching is gevestigd in Beek en ingeschreven onder nummer:  74352938 bij de Kamer van Koophandel.

 2. Tarieven
  Ieder traject is op maat en heeft zijn eigen waarde. De waarde van dit traject zal in jouw persoonlijke voorstel op maat staan. Overleg telefonisch, per Whatsapp, sms, skype of per mail, voorbereiding en materiaal zijn bij het traject inbegrepen.

  Wanneer je besluit niet in te gaan op het voorstel voor het traject op maat, zullen alleen de onkosten van het intakegesprek gefactureerd worden.

 3. Verhindering
  Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de afspraak niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzegging binnen 24 uur zullen kosten voor de geplande afspraak in rekening gebracht worden.

 4. Betalingsvoorwaarden
  Voor de betaling ontvang je voorafgaand aan het traject een factuur. Betaling dient te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum. In overleg is het mogelijk de factuur in termijnen te voldoen. De eerste termijnbetaling vindt plaats voor het starten van het traject.

 5. Aansprakelijkheid
  Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Mimpi coaching eerst aan contact op te nemen met de huisarts. Mimpi coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Mimpi coaching, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde van Mimpi coaching.

 6. Vertrouwelijkheid
  Mimpi coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het coachtraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van jou, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

  Bij niet gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geinformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mimpi coaching kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

 8. Verslag
  Op verzoek kan er een schriftelijk verslag naar derden worden gemaakt, bijvoorbeeld naar school of werk. Dit verslag wordt door Mimpi coaching zelf gemaakt.