Ondersteuning medeprofessionals


Een heel belangrijk onderdeel van mijn missie met Mimpi coaching is het bijdragen aan maatschappelijke verandering met betrekking tot de beeldvorming over autisme en in het bijzonder autisme bij meisjes en vrouwen. Op een laagdrempelige manier, kennis geven over autisme bij meisjes en vrouwen. Zichtbaarheid rondom autisme creëren en destigmatiseren. Dit ga ik vormgeven door middel van workshops, informatieavonden en lezingen die plaatsvinden binnen mijn praktijk maar ook op locatie kunnen worden gegeven.

De informatieavonden, workshops en lezingen zijn bedoeld voor o.a scholen, (basisschool en voortgezet) BSO’s, zowel regulier als speciaal. Kinderdagverblijven, zorgboerderijen, Thomashuizen en zorginstellingen gericht op jeugdhulp, dagbesteding, wonen en werken.

De informatieavonden zijn op maat en kunnen verschillende thema’s bevatten.

  • Vroegsignalering autisme bij meisjes.
  • Autisme bij meisjes en vrouwen, hoe zit dat?
  • Omgaan met gedragsproblemen
  • Omgaan met het stigma rondom autisme
  • Deskundigheidsbevorderende activiteiten, autisme belevingservaringen opdoen.

Is bovenstaande waardevol voor jouw team of organisatie? Heb je een eigen idee voor invulling?  Laat mij dit weten en neem voor meer informatie contact met mij op.