Privacy en Cookieverklaring


Mimpi coaching is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post/vestigingsadres   : Sint Jansgildestraat

Postcode  : 7037AZ

Plaats : Beek

Kvk nr.   : 74352938

Btw nr. : NL001870714B34

Telefoonnummer      : 0683175308

e-mail  : dieske@mimpi-coaching.nl

 

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Mimpi coaching persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.  Mimpi coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.  Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mimpi coaching.

PERSOONSGEGEVENS DIE MIMPI COACHING VERZAMELT

Hier onder een overzicht van de persoonsgegevens welke Mimpi coaching verwerkt;

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw geboortedatum en geboorteplaats
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw ip-adres
 • Jouw telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt, bijvoorbeeld; digitaal, telefonisch, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek
 • Gegevens over jouw activiteit op de website

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE MIMPI COACHING VERWERKT

Mimpi coaching verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

Mimpi coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mimpi-coaching.nl , dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG MIMPI COACHING PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Mimpi coaching en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Mimpi coaching verstrekt.  De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Voor het verwenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

Om contact met je te kunnen opnemen via telefoon, e-mail, Whatsapp of schriftelijk, indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijziging van diensten

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

Om goederen en diensten bij je af te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

Mimpi coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Mimpi coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen;

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopend traject
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens

termijn

reden

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar ( belastingwetgeving )

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar ( belastingwetgeving )

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terugvinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terugvinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

Mimpi coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt

1 jaar na afronding overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terugvinden

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Mimpi coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mimpi coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende derden deelt Mimpi coaching gegevens:

Naam derde

categorie

Doel delen

Welke gegevens

Boekhouder

Verwerker

Om BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Bank en betaalsysteem

Verwerker

Om de betalingen af te handelen

Betaalgegevens

Online mailing en boekhoudsysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Website hoost

verwerker

Voor de website en emails

Gegevens contactformulier

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Mimpi coaching in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mimpi-coaching.nl Mimpi coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mimpi coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Mimpi coaching wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Mimpi coaching niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Mimpi Coaching wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Mimpi coaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

Mimpi coaching maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Mimpi coaching.  Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. 

Google Analytics Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Social media buttons  Op de website van Mimpi coaching zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website van Mimpi coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.  Mijn Laptop is vergrendelt met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.  Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.   Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Mimpi coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@mimpi-coaching.nl

 

 

 

- Deze privacy- en cookieverklaring is van 15-07-2019 –